Historie řemesla

Perleťářství

Počátky perleťářství sahají až do pravěku, což dokládají nalezené nádoby, nástroje a amulety. Lastury a ulity byly běžnou součástí života lidí. Měkké části sloužily jako potrava, léky či barvivo. Schránky mušlí se používaly jako platidlo, poháry a ozdoby. Vyráběly se z nich zapínadla i šperky. Používaly se také pro vykládání různých předmětů
a nábytku.

V Evropě můžeme sledovat počátky výroby knoflíků z perleti ve viktoriánské Anglii. Poté následoval rozvoj výroby ve Vídni za dob Marie Terezie.

V Čechách se výroba datuje od poloviny 19.století. Započal ji pan Josef Žampach, který se vyučil ve Vídni.

Výroba se rozvíjela především v Žirovnici a okolí. Používala se mořská perleť, v období jejího nedostatku sloužila pro výrobu knoflíků i říční perleť, která však nebyla tak kvalitní. Ruční výroba byla postupně nahrazována výrobou strojovou s převahou ruční práce. Tento způsob se uplatňuje dodnes. V letech hospodářské krize výroba stagnovala. Výrobci odcházeli za prací do zahraničí nebo do jiných oborů. Další pokles výroby souvisel s 2. světovou válkou a poté znárodňovacím procesem v Československu. Centralizovaná výroba se již vzdalovala uměleckému zpracování bižuterie. Přírodní perleť byla nahrazována levnějšími plasty.

Zpracování hovězí rohoviny

Zpracování hovězí rohoviny je rovněž starým řemeslem (hřebenářství). Z rohoviny se vyráběly nejen hřebeny, ale i různé šperky a zapínadla, zásobníky na střelný prach, poháry na medovinu i víno, apod. Škála barev rohoviny je široká a lze ji používat i k restaurování a k intarziím.

Po roce 1989 se stará tradice opět dostává do soukromých rukou.